Loading... (0%)

Boka hyrbåt

Hur det går till…

Att hyra båt är ett förnämligt sätt att njuta av den svenska sommaren, av sjön och framför allt av den fantastiska upplevelse som Göta kanal är. Att hyra istället för att äga båt är för många det mest attraktiva. Du slipper att ha pengar låsta i en båt, du slipper vårrustning och höstupptagning. Du slipper också alla kostnader och bekymmer i samband med vinterförvaring. Det enda du inte kommer undan när du hyr båt är ansvaret. Det är ansvar för att båten framförs på ett sjömannamässigt och säkert sätt. Ansvar för din och dina passagerares säkerhet. Ansvar för att båten du styr och båtarna omkring dig inte skadas.

Erfarenhet och kompetens

Av den anledningen kräver vi att du som hyr båt kan visa att du har någon form av nautisk kompetens och erfarenhet, där dokumenterad eller omvittnad erfarenhet smäller högre än ett papper som visar att du deltagit i kursverksamhet. Kraven kan skilja från båt till båt och även variera beroende på i vilka vatten seglatsen äger rum.

Deposition

Utöver hyresbeloppet kräver vi att du erlägger en deposition i form av kontanter innan hyresperioden startar. Depositionens storlek skiljer från båt till båt och motsvarar ungefär självrisken vid skada. Depositionen kan alltså gå förlorad, i mindre eller större omfattning, för dig om det skulle inträffa en skada. Är det en större skada används depositionen för att finansiera självrisken. Vid mindre skador på skrov, inredning, utrustning etc. värderas skadan i enlighet med en i förväg upprättad mall, eller ”prislista” och motsvarande belopp dras från depositionen innan den betalas tillbaka. Du kan även välja en ej återbetalningsbar deposition som då täcker ev. skador.

Bokning

När du bokar en båt tecknar du avtal med oss. 30 % av det avtalade hyresbeloppet betalas direkt i samband med bokningen. Resterande del betalas senast 40 dagar innan hyrestiden börjar. Det finns också regler för vad som händer om man bokar av en avtalad hyra. Kompletta hyresvillkor hittar du här.

Hyresperiod

Om inget annat anges är hyresperioden för båtarna lördag till lördag. Tiderna för ut och inlämning  i Söderköping är förmiddag och Sjötorp eftermiddag.Vill du veta mer genom att ta kontakt med oss, ring, mejla. Klicka här för hyresvillkor.