Slussning

Båtar som åker genom Göta kanal

Göta kanal bjuder på många upplevelser

Slussningen är utan tvekan en av de största. Det är en fascinerade känsla att lyftas, eller sänkas ned av vatten. När slussningar pågår kommer ofta många åskådare och tittar och det är lätt som båtturist att bli lite nervös. Men ta det bara lugnt och tänk på att slussvärdarna är vana och griper snabbt in och hjälper till om det behövs.

Det är alltid slussvärden som sköter slussmaskineriet. Vid de handdrivna slussarna i Borensberg och Tåtorp behöver vi din hjälp. Det finns skyltar som kan vara bra att känna till.

Slussning uppåt

Att slussa uppåt tar ungefär 10 minuter per slusskammare. Om inte slussen är öppen när du kommer lägger du dig och väntar vid en brygga nära slussen. Oftast informerar vi om när det blir dags och på vilken plats i slussen du ska placera din båt. Ibland händer det att vi inte hinner med det. Då underlättar det om du eller någon annan kommer och frågar. Var aldrig rädd för att fråga!

Eftersom det blir många strömmar, framför allt längst fram i slussen, vill vi gärna placera segelbåtar eller större båtar där. Dessa parerar forsen bättre och lugnar ner vattnet, så att båtarna längst bak slipper strömmarna. Det händer därför att vi frångår köordningen en aning för att kombinera rätt båtar och därmed göra slussningen mindre ansträngande för de mindre båtarna.

1. När du får tecken eller besked om var i slussen du ska placera båten, exempelvis längst fram på styrbords sida, måste du börja med att se till att avfendringen är tillräcklig på styrbordssidan. Tamparna ska givetvis också fästas på denna sida. En praktisk lösning är att göra en ögla med ungefär en halvmeters diameter i den ände på tampen som ska vara iland. Du slipper då att knyta och knyta upp förtöjningen i varje slusskammare. Du kan istället lägga en ögla runt ringfästet på slusskanten.

2. När det är dags att åka in i slussen går minst en person iland och gör sig beredd att ta emot aktertampen ungefär vid mitten av slussen. I de fall det är en dubbelsluss eller en slusstrappa brukar det vara vid första ”vecket” där stenkajen viker av uppåt mot nästa nivå. När båtens akter är i jämnhöjd med mitten på slussen kastar du upp tampen till personen på land, som lägger öglan om ringfästet. Använd inte pollarna, de står för långt från kanten. Du kan nu bromsa upp båten och göra fast tampen. Tampen ska vara så kort som möjligt och helst gå lodrätt ner till fästet på båten.

Lägg fast i aktern med en kort tamp som hålls sträckt lodrätt till en ring. Lägg fast förtampen i båten och trä den andra änden genom en ring eller runt en pollare, så att den kan hållas sträckt från båten eller från land. Segelbåtar kan använda vinschen.

3. Nu kan du lätt kasta upp förtampen till personen på land, som lägger den om en ring 3-4 m framför båtens för. Är du tveksam vilken ring du ska välja, så är det bättre att välja en ring längre fram än för långt bak. Det är ALLTID lättare att använda vinsch än att dra i tampen för hand. Och om du drar för hand är det enklare för dig på båten att dra, än för personen på land.

Om du har segelbåt kan du dra tampen genom ett brytblock i fören och akterut, så att du kan ta hem på tampen med båtens vinsch.

4. Sträck upp tamparna så att båten ligger tätt intill stenväggen. När vattnet börjar fyllas på strömmar det in genom de främre luckorna, vänder vid nedre slussporten och trycker båten framåt. Man ska därför ALDRIG lossa eller ta hem på aktertampen. Den sköter sig själv.

När båten trycks framåt vill förtampen gärna slacka. För att undvika detta bör du ha förtampen väl spänd när slussningen börjar och sedan ta hem på tampen långsamt, jämnt och under hela slussningen, alltså inte genom att ta hem mycket, vänta och sedan ta hem mycket igen. Om tampen får slacka finns nämligen risken att båten skär ut i slussen. Strömmarna kan sedan trycka tillbaka båten mot slussväggen med stor kraft, vilket kan medföra skador på såväl båt som besättning.

När slussningen är klar är det bara att lyfta av öglorna, stiga på båten och åka vidare. Om det är fråga om en dubbelsluss eller slusstrappa sker förflyttningen till nästa slusskammare enklast genom att du lossar förtampen från vinschen och aktertampen från fästet, så att de löper fritt. Personen på land lyfter av aktertampens ögla från ringen, håller kvar tampen och går framåt i takt med båten. När personen passerar förtampens ögla lyfter denne av även den och går vidare.

I nästa slusskammare lägger personen på land akteröglan om motsvarande ring som i den förra slusskammaren. Du kan då bromsa in båten genom att spänna upp aktertampen, medan personen iland fortsätter framåt och lägger öglan på förtampen om en ring som motsvarar ringen i den förra kammaren. Slussningen fortsätter på detta sätt.

Strömmarna trycker båten framåt. Lossa därför ALDRIG på aktertampen. Ta hem på förtampen långsamt, jämnt medan vattnet stiger. Håll tampen sträckt hela tiden.

Slussning neråt

1. Att slussa neråt tar ungefär 7 minuter per slusskammare och är betydligt enklare än att slussa uppåt. Det blir inga strömmar och kräver ingen kraft av dig. Kör in i slussen och låt minst en person stiga av. Trä igenom tamparna genom ringarna som är ungefär bredvid fästena på båten. Lägg ringen ut mot slussen och trä tampen nerifrån och upp genom ringen. Knyt ALDRIG fast tampen i både kajen och båten, för då kan båten bli hängande! Ligger du längst bak i slussen måste du se till att du passerat den gula linjen, så att ditt roder inte hamnar på slusströskeln.

2. Under slussningen bör en person befinna sig iland för att flytta tamparna. Särskilt nödvändigt är det om du ligger långt bak i en dubbelsluss eller slusstrappa, eftersom kanten i nästkommande slusskammare är mycket högre baktill i slussen än den var i första slusskammaren.Tänk därför också på att det går åt dubbelt så lång aktertamp i den andra slusskammaren. Du kan dra båten för hand mellan slusskamrarna så slipper du starta motorn.

3. Medan vattennivån sjunker är det bara att släppa ut på tampen. När slussningen är klar och det är dags att köra ur slussen, dra då tillbaka tampen genom ringen nerifrån slussen. Men dra lugnt, så undviker du att tampen slår knut på sig själv. I sista slusskammaren är det enklast om alla är ombord när slussningen börjar så slipper du eventuella problem med att komma ombord när båten ligger långt från kajkanten. Det finns många andra sätt att slussa sin båt på, men det här är ett beprövat och enkelt sätt. Tänk på att ha motorn avstängd under slussning, då avgaser och bensinångor gärna stannar i slussen. Därför bör du inte heller röka under slussningen. Slutligen underlättar det om fler än en ombord kan manövrera båten.

Svensk flag
SE
Engelsk flag
EN
Tysk flag
DE