Göta Kanal

Båtar som åker genom Göta kanal

Byggnadsverket Göta kanal – Sveriges största besöksmål

Man kan faktiskt säga att idén till kanalen föddes ur ilska där en av de främsta anledningarna var att slippa danskarnas höga tullavgifter. Baltzar von Platen startade byggnationen av Göta kanal år 1810 och 1832 stod hela Göta kanal klar. Göta kanal är i särklass ett av de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. Kanalen sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är 190 km lång och har 58 slussar. Av sträckan är 87 km grävd kanal.

Helt enkelt en unik kanal med en vacker historia.

Välkommen!

Kanalhistoria i korthet:

Initiativtagare och ansvarig: Baltzar von Platen

Byggår: 1810-1832.

Kostnad: Nio miljoner riksdaler, vilket motsvarar cirka 12,3 miljarder kronor (SEK) i 1995 års penningvärde.

Personal: 58 000 indelta soldater deltog i arbetet och gjorde cirka sju miljoner dagsverken. Ett dagsverke omfattade tolv timmar. Den krävande grävningen utfördes huvudsakligen för hand.

Göta kanals historia

Göta kanal är ett av de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige Kanalen sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är 190 km lång och har 58 slussar. Av sträckan är 87 km grävd kanal. De mindre sjöarna man passerar på vägen utgör 103 km av kanalens längd.

En 300 år gammal dröm

Redan på 1500-talet föreslog den ryktbare biskop Brask i Linköping att en båtled skulle anläggas tvärs över Sverige – från Östersjön till Västerhavet. Planerna på en kanal genom Sveriges skulle komma att stötas och blötas åtskilliga gånger fram till början av 1800-talet då Baltzar von Platens kanalplaner blev verklighet.

Historisk bild från kanalen
Svensk flag
SE
Engelsk flag
EN
Tysk flag
DE